Тротоарни плочки

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Мястото да бъде разчистено от излишни препятствия.
  2. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Плочки според идейния проект.