Извозване на контейнер 4 м3

Необходимо е да бъде осигурен близък достъп на контейнера до входната врата на обекта.