Изнасяне на отпадъци в чувал без асансьор

Изнасянето се таксува чувал на етаж.