Преместване на радиатор до 2м

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Водата в инсталацията да бъде източена.

Материали:

  1. Тръби според желаната дължина и необходимите аксесоари към тях.