Лакиране, байцване

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети. 
  2. Да има достъп до работната площ.

 

Необходима подготовка:

      1.  Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Необходимото количество лак и байц.