Рамкиране на прозорци/врати с различен цвят с декоративна фасадна мазилка от основния

Условия:

  1. Да бъде налице здрава основа.
  2. Да има осигурен достъп до обекта.
  3. Да бъде осигурена работна площ.
  4. При полагане на декоративна фасадна мазилка върху топлоизолационни системи, те трябва да са шпакловани с армираща мрежа и 2 ръце теракол.

Необходима подготовка:

  1. Повърхностите да са изравнени и загладени.  
  2. Повърхностите да са грундирани, а ако фасадата е цветна - грунда да бъде оцветен.
  3. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Избрания цвят.
  2. Хартиено тиксо 5 см. .