Дюбелиране

Условия:

  1. Дюбелите трябва да бъдат съобразени с основата и използваните материали.
  2. Дължината на дюбелите трябва да бъде съобразена с дебелината на изолационния материал.
  3. Дюбелирането се извършва един ден след полагането на EPS/XPS.

Необходима подготовка:

  1. Повърхностите да са изравнени и загладени. 
  2. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Крепежни елементи.