Поправка, запълване, възстановяване на отвори с варово-циментова мазилка

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети на поне един метър от стените и прозорците.
  2. Да има осигурен достъп до обекта.
  3. Да бъде осигурена работна площ.

Необходима подготовка:

  1. Повърхностите да са изравнени и загладени. 
  2. Повърхностите да са почистени от тапети, мазни петна.
  3. Помещението да бъде завито и облепено. 
  4. Повърхностите да са грундирани.
  5. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Хоросан и цимент / гасена вар, пясък и цимент / готова суха смес.