Варово-циментова армирана мазилка върху каменни стени и основи

Условия:

 1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети на поне един метър от стените и прозорците.
 2. Да има осигурен достъп до обекта.
 3. Да бъде осигурена работна площ.

Необходима подготовка:

 1. Повърхностите да са изравнени и загладени. 
 2. Повърхностите да са почистени от тапети, мазни петна.
 3. Помещението да бъде завито и облепено. 
 4. Повърхностите да са грундирани.
 5. Материалите да са на обекта.

Материали:

 1. Хоросан и цимент / гасена вар, пясък и цимент / готова суха смес.
 2. Армираща мрежа.
 3. Крепежни елементи.