Обръщане на прозорци, врати, трегери, линейни отсечки с лайсна (ръбохранител) до завършен вид

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.
  2. Работно пространство.
  3. Да бъде осигурен достъп до обекта.

Необходима подготовка: 

  1. Помещението да е разчистено от възпрепятстващи дейността мебели и предмети.
  2. Материалите да са на обекта.
  3. Стените трябва да бъдат грундирани.
  4. Помещението трябва да бъде завито и облепено.

Материали:

  1. Теракол / цимент.
  2. Ръбохранител.