Фугирана зидария

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.
  2. Работно пространство.
  3. Да бъде осигурен достъп до обекта.

Необходима подготовка: 

  1. Помещението да е разчистено от възпрепятстващи дейността мебели и предмети.
  2. Материалите да са на обекта.
  3. Помещението да бъде облепено и завито.

Материали:

  1. Фугираща смес.
  2. Крепежни елементи.