Шлайфане с дискова машина

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети.