Циклене, фугиране и лакиране

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети.

Необходима подготовка:

  1. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Необходимото количество лак.