Редене на паркет с лепене

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети.
  2. Паркета трябва да бъде доставен в помещението 72 часа преди монтажа.

Необходима подготовка:

  1. Повърхностите да са изравнени и загладени. 
  2. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Необходимото количество подово покритие според квадратурата на помещението.
  2. Необходимото количество лепило.