Доставка на материали на обекта от входа до работната площадка без асансьор

Таксува се по 1лв на етаж на курс.