Превоз на материали

В рамките на София-Град 30 лв. Извън града по 2 лв. на километър.

Ивършва се посочения адрес до външния вход на обекта.