Монтаж на полилей

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Да бъдат положени захранващите кабели.
  2. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Полилей.