Смяна на термозащита на бойлер

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Да бъде осигурен достъп до главното табло.
  2. Да има положен силов кабел.