Подмяна на стълбищен автомат и диагностика

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Да бъде осигурен достъп до главното табло на сградата.

Материали:

  1. Стъблищен автомат.