Монтаж на абсорбатор без къртене на отвор

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Да има пробит вентилационен отвор.

Материали:

  1. Захранващ кабел за абсорбатора.