Монтаж на стъклокерамичен котлон

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Да бъдат положени захранващите кабели.
  2. Материалите да са на обекта.
  3. Мебелите да са подготвени за монтаж.

Материали:

  1. Стъклокерамичен котлон.