Демонтаж на ключ/контакт

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.
  2. Да бъде осигурен достъп до захранващото табло.

Необходима подготовка:

  1. Захранващите кабели и конзолни кутии да са поставени на място според идейния проект.
  2. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Необходимия брой ключове.