Монтаж на кабелен канал

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Кабелен канал.
  2. Акрилен силикон.