Свързване на разклонителна кутия до 3 кабела

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Да бъде осигурен достъп до главното табло.
  2. Да има положени кабели.