Полагане на слаботокови кабели в гофре

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Да бъде осигурен достъп до главното табло.
  2. Готов канал.

Материали:

  1. Кабели.
  2. Гофре.