Полагане на силов кабел външно или в канал

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Да бъде осигурен достъп до главното табло.
  2. Да има готов канал.

Материали:

  1. Силов кабел.