Изкоп на канал в тухла

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.
  2. Да бъде осигурен достъп до стената, където ще бъде направен изкопа.

Необходима подготовка:

  1. Да бъде почистено от възпрепятстващи работата мебели.