Pевизиони pvc вратички

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети.
  2. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Ревизионен механизъм.
  2. Вратичка.
  3. Монтажен силикон.