Плот шапка балкон с едно чело по крива

Условия:

 1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети.
 2. Да са прекарани всички ВиК, електро, охранителни, вентилациони, интернет и др. инсталации които са предвидени.
 3. Да има готов идеен проект.

Необходима поготовка:

 1. Повърхностите да са нивелирани (с мазилка,сухо строителство или замазка) при сените по възможност да са под прав ъгъл. 
 2. Повърхностите да са почистени от мазни петна, блажна боя,винерваис, латекс, остатаци от стари керамични покрития и други неравности 
 3. Повърхностите да са грундирани.
 4. Материалите да са на обекта.

Материали:

 1. Керамични покрития според идеиния проект. 
 2. Теракол.
 3. Фугиращи смеси
 4. Кръстчета