Префугиране

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети.
  2. Да са прекарани всички ВиК, електро, охранителни, вентилациони, интернет и др. инсталации които са предвидени.
  3. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Необходимо количество фуга.