Пробиване на отвори в тухла до Ф55

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети на поне един метър от мястото където ще се кърти.
  2. Да има осигурен достъп до обекта.
  3. Да бъде осигурена работна площ.

Необходима подготовка:

  1. Помещението да бъде завито и облепено.
  2. Да има готов идеен проект.