Пробиване на отвори в бетон от Ф55 до Ф85 над 0,20 м.