Изнасяне на отпадъци до 4 м3 с асансьор и не повече от 40 м. хоризонтален път