Къртене на бетон до 0,10 м.

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети на поне един метър от мястото където ще се кърти.
  2. Да има осигурен достъп до обекта.
  3. Да бъде осигурена работна площ.

Необходима подготовка:

  1. Помещението да бъде завито и облепено. 
  2. Да има готов идеен проект.