Врата интериорна до 1 м. ширина

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.
  2. Работно пространство.
  3. Ако е имало стара врата, то тя трябва да бъде демонтирана.

Необходима подготовка: 

  1. Помещението да е разчистено от възпрепятстващи дейността мебели и предмети.
  2. Материалите да са на обекта.
  3. Вратата да отговаря на размерите за отвора.

Материали:

  1. Крепежни елементи.
  2. Пяна.