Шкаф-огледало с осветление

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.
  2. Работно пространство.

Необходима подготовка: 

  1. Помещението да е разчистено от възпрепятстващи дейността мебели и предмети.
  2. Материалите да са на обекта.
  3. Положен захранващ кабел за осветление.

Материали:

  1. Крепежни елементи.