Вана с подзиждане и облицовка плочки

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.
  2. Работно пространство.

Необходима подготовка: 

  1. Помещението да е разчистено от възпрепятстващи дейността мебели и предмети.
  2. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Теракол.
  2. Плочки.
  3. Тухли.
  4. Гипсокартон.
  5. Сифон.
  6. Санитарен силикон.