Окачен таван гипс картон

Условия:

 1. Да има готов идеен проект.
 2. Работно пространство.
 3. Да бъде осигурен достъп до обекта.

Необходима подготовка: 

 1. Помещението да е разчистено от възпрепятстващи дейността мебели и предмети.
 2. Материалите да са на обекта.
 3. Помещението трябва да бъде облепено и завито.
 4. Помещението да бъде грундирано.

Материали:

 1. Профили.
 2. Окачвачи.
 3. Рапиди.
 4. Гипскартон.
 5. Фугопълнителна лента.
 6. Фугопълнителен материал.