Поправка, запълване, възстановяване на повредени участъци

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.
  2. Работно пространство.
  3. Да бъде осигурен достъп до обекта.
  4. Трябва да бъде осигурено място, където да се забърка замазката.

Необходима подготовка: 

  1. Помещението да е разчистено от възпрепятстващи дейността мебели и предмети.
  2. Материалите да са на обекта.
  3. Помещението трябва да бъде завито и облепено.

Материали:

  1. Необходимо количество замазка.