Отпушване на тоалетна

Да бъде осигурен достъп и работно пространство.