Подмяна на стари водомери

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Да бъде осигурен достъп до абонатната станция.
  2. Да има достатъчно работно пространство.

Материали:

  1. Водомери.