Фризове

Условия:

 1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети на поне един метър от стените.
 2. Да няма нищо по стените (картини, осветителни тела и др.)
 3. Да има готов идеен проект.

 Необходима подготовка:

 1. Повърхностите да са изравнени и загладени 
 2. Повърхностите да са почистени от тапети, мазни петна
 3. Помещението да бъде завито и облепено 
 4. Повърхностите да са грундирани
 5. Материалите да са на обекта

Материали:

 1. Тапети
 2. Лепило за тапети
 3. Необходимото количество декоративни елементи.