Облепване и боядисване на дървена дограма

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети на поне един метър от стените.
  2. Да бъде осигурен достъп до работната площ.

Необходима подготовка:

  1. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Хартиено тиксо за  залепване 3 см и 5 см в необходимите количества. 
  2. Необходимото количество боя.