Блажна боя и грунд - огради решетки

Условия:

  1.  Да е разчистено от  предмети на поне един метър от работните площи.

Необходима подготовка:

  1. Повърхностите да са изравнени и загладени. 
  2. Повърхностите да са почистени (зашкурени) от старата боя, мазни петна и ръжда.
  3. Да бъде завито и облепено, ако е необходимо.
  4. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Грунд спрямо повърхностите.
  2. Боя спрямо повърхностите.