Поправка петна от ръжда преди боя (при единичен проблем)

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети на поне един метър от стените.
  2. Да няма нищо по стените и таваните (картини, осветителни тела и др.).
  3. Петната да не бъдат влажни или мокри. 

Необходима подготовка:

  1. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Подходящ грунд.