Облепване

Условия:

  1. Помещението да е разчистено от мебели и предмети на поне един метър от стените.

Необходима подготовка:

  1. Материалите да са на обекта.

Материали:

  1. Найлон дебел спрямо квадратурите на пода.
  2. Найлон тънък спрямо мебели, прозорци, врати и други обекти които трябва да се предпазят.
  3. Хартиено тиксо за  залепване 3 см и 5 см в необходимите количества.